Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Геопортал адміністративно-територіального устрою України

Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

Геопортал адміністративно-територіальногоустрою України забезпечує створення, наповнення,підтримання в актуальному стані бази даних і метаданих проадміністративно-територіальний устрій України та доступ до них в мережіІнтернет.

Виконавці

Керівник проекту Карпінський Ю.О., директорНДІГК
Науковий консультант Лященко А.А., заступник директора НДІГК знаукової роботи

Головний редактор Трюхан М.О.,заступник директора НДІГК, головний редактор карт, начальник картографічноговідділу

Редактор Ревенко О. П., завідувачлабораторією, провідний редактор карт

Програмне забезпечення Черін А.Г., завідуючий лабораторією  геоінформатики НДІГК, Горковчук М. В., науковий співробітник

Картографічне забезпечення Осьмак Р.В., начальник відділу ВЦКта ДЗЗ НДІГК, Рунець Р.В. заступник начальника відділу, Корогода Л.І.,провідний редактор карт, Колісник Г.І., завідувач лабораторією, редактор карт,Медвідь О.П., завідувач лабораторією.

Джерела інформації

Українська РСР: Адміністративно-територіальнийустрій: на 1 січня 1987 року. – К.: Голов. ред. УРЕ. 1987. – 504 с.;

Відомості Верховної Ради України. Щотижневийнормативний бюлетень;

Класифікатор об’єктівадміністративно-територіального устрою України, ДК 014-97 в трьох томах, якийзатверджено та введено в дію наказом Дежкомстандарту України від 31.10.97 № 659із змінами;

чергова довідкова карта України масштабу1:100 000 (ДП «Укркартгеофонд»);

сайт Верховної Ради Україниhttp://static.rada.gov.ua/zakon/new/ADM/zmist.html;

сайт Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua;

топографічна карта масштабу 1:100 000;

межі адміністративно-територіального устрою(державний кордон, межі АРК, областей, районів, міст республіканського таобласного значення) нанесені за даними чергової довідкової карти України, амежі міських (районного значення), селищних та сільських рад нанесені на топографічнуоснову маштабів 1:170 000-1:250 000 наданих Радою Міністрів АРК таобласними державними адміністраціями

Нормативно-правова основа:

·  Конституція України;

·  Закон України “Про топографо-геодезичну ікартографічну діяльність”;

·  Закон України “Про географічні назви”;

·  Закон України “Про місцеве самоврядування вУкраїні”;

·  Земельний Кодекс України;

·  Закон України “Про наукову і науково-технічнудіяльність”;

·  Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;

·  Закон України “Про регламент Кабінету МіністрівУкраїни”;

·  Закон України “Про регламент Верховної РадиУкраїни”;

·  Положення про порядок вирішення питаньадміністративно-територіального устрою, затвердженого Указом Президії ВерховноїРади УРСР 12 березня 1981 року № 1654;

·  Розпорядження Кабінету МіністрівУкраїни від 10 листопада 2010 року № 2081-р “Про затвердження плану заходівщодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назвнаселених пунктів і віднесення їх до певних категорій”;

·  Концепція Державної цільовоїнауково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності танаціонального картографування на 2011-2015 роки, схваленої розпорядженнямКабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 2354-р.;

·  Інструкція з ведення Черговоїдовідкової карти України, затвердженої наказом Державного комітету природнихресурсів від 03.06.2004 № 54