Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Геопортал адміністративно-територіального устрою України

Науково-дослідний інститут геодезії і картографії

ПЕРЕДМОВА

Управлінням по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України вперше підготовлено електронний довідник “Україна. Адміністративно-територіальний устрій”, який складено за офіційними матеріалами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

У довіднику зазначено дати утворення областей і віднесення населених пунктів до категорії міст і селищ, площі територій і відстань від  адміністративного центру Автономної Республіки Крим, кожної області до міста Києва, а в межах Автономної Республіки Крим, областей – від адміністративних центрів районів та міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення до адміністративного центру Автономної Республіки Крим та областей.

Чисельність населення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі наведено за переписом населення станом на 5 грудня 2001 року за даними  Державного комітету статистики України.

В алфавітному покажчику населених пунктів біля кожної назви дано скорочене найменування Автономної Республіки Крим, області і номер населеного пункту в основному списку.

Алфавітні покажчики нових і старих найменувань, а також населених пунктів, об’єднаних з іншими населеними пунктами, включених у межі міст та інших населених пунктів або знятих з обліку, складено на підставі змін, що сталися після видання останнього довідника у 1987 році.

Оновлення оперативної інформації щодо змін в адміністративно-територіальному устрої України здійснюється щомісячно сектором з питань адміністративно-територіального устрою і виборчих систем Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України.

Щоб мати змогу в подальшому виправити можливі окремі неточності, просимо надсилати свої зауваження щодо змісту електронного довідника за адресою: 01008, м.Київ-8, вул. Грушевського, 5, Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України.